card

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН КАРТ

Намастэ ресторанаар үйлчлүүлж буй бүх хэрэглэгчиддээ бид “Smart Dines” хөнгөлөлтийн картыг санал болгодог. Энэхүү хөнгөлөлтийн картыг авахыг хүсвэл та Намастэ рестораны өөрт аль ойрхон салбарт очин бүртгүүлж, 3-5 хувийн хөнгөлөлтийг байнгын эдлэх боломжтой болно.

Хөнгөлөлтийн хувь

Үнийн дүн

Тайлбар

3%

100,000₮

Анхны худалдан авалт хийсэн үнийн дүн 100,000₮-өөс дээш байвал тухайн худалдан авалтанд 3% хөнгөлөлт өгч, 3%-ийн карт олгоно. Жич: Картыг үнэгүй олгоно. 100,000₮ хүрээгүй байсан ч картыг үнэгүй олгох ба 100,000₮ хүрмэгц 3% бодогдож эхлэнэ.

5%

1,500,000₮

Картын үнийн дүн хуримтлагдсаар 1,500,000₮ болоход хөнгөлөлт 5% руу шилжинэ.

7%

3,000,000₮

Хуримтлал 3,000,000₮ болоход хөнгөлөлт 7% руу шилжинэ.

10%

5,000,000₮

Хуримтлал 5,000,000₮ болоход хөнгөлөлт 10% руу шилжиж, VIP үйлчлүүлэгч болно.

 

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд яах вэ?

Та Намастэ рестораны 75552020 утсанд мэдэгдэх ба картын хураамж 2000₮ төлөн, дахин авах боломжтой.